HET LEIDSEPLEIN - WAAR OOIT DE WEG NAAR LEIDEN BEGON -
IS IN DE 17E EEUW ONTSTAAN ALS EEN VERZAMELPLAATS VOOR
KOETSEN, KARREN EN PAARDEN DIE ZORGDEN VOOR VERVOER.
OOK BOEREN VAN BUITEN STALDEN ER HUN PAARD-EN-WAGENS.

LEIDSEPLEIN ADVOCATEN IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN:

LEIDSEPLEIN 33-2
1017 PS AMSTERDAM
T + 31(0)20 244 17 23
F + 31(0)20 665 24 68